Technical Program Committee Chairs

Ruiyun Yu
Northeastern University Co-Chairs

Hongyi Wu
Old Dominion University Co-Chairs

Dieter Hogrefe
University of Goettingen Co-Chairs

Technical Program Committee Members

Junggab Son
Kennesaw State University

Jia Xu
Guangxi University

Symeon Papavassiliou
National Technical University of Athens

Yidong Cui
Beijing University of Posts and Telecommunications

Donghyun Kim
Kennesaw State University

Hongzi Zhu
Shanghai Jiao Tong University

Yan Shi
University of Wisconsin - Platteville

Xiao Fu
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Deke Guo
National University of Defense Technology

Fan Li
Beijing Institute of Technology

Hanhua Chen
Huazhong University of Science and Technology

Stefan Fischer
University of Luebeck

Jiliang Wang
Tsinghua University

Yilin Shen
Samsung Electronics

Guangxue Yue
Jiaxing University

Xiangmin Zhou
RMIT University

Yan Liu
Concordia University

Minming Li
City University of Hong Kong

Guibing Guo
Northeastern University

Yuanwei Liu
Queen Mary University of London

Kun Wang
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Yong Wang
Aiwen Technology

Yongliang Sun
Nanjing Tech University

Dawei Sun
University Of Geosciences(Beijing)

Dingde Jiang
University Of Electronic Science And Technology Of China

Yanjun Li
Zhejiang University Of Technology

Zhetao Li
Xiangtan University

Zenghua Zhao
Tianjin University

Fuliang Li
Northeastern University

Yansha Deng
Kings College London

Pin Lv
Guangxi University

Ravi Prakash
The University of Texas at Dallas

Chi Lin
Dalian University of Technology

Nam Nguyen
Towson University

Ruijin Wang
University Of Electronic Science And Technology Of China

Sheng Zhang
Nanjing University

Omar Alfandi
College of Technological Innovation