ENGLISH

大会首页

大会公告

组织机构

征文信息

WISA2009征文

SWON2009征文

EGTA2009征文

论文录用列表

重要日期

注册方式

会议日程

会议地点

交通指南

相关会议

报告下载

通讯录

大会图片

 

 

 

 

 

 

 

主办单位:

 

 

 

中国计算机学会电子政务与办公自动化专委会

承办单位:

 

 

 

中国矿业大学

会议时间:

 

 

 

2009919--20

 

会议地点:

 

 

 

中国 徐州 中国矿业大学

会议网站:

 

 

 

http://www.neu.edu.cn/wisa2009

 

 

 

 

 

 

 

WISA2009征文通知

 

 

SWON2009征文通知

 

 

EGTA2009征文通知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


东北大学信息科学与工程学院

中国·沈阳市 和平区文化路三号巷11 110004